Szkolenia

Zapraszamy  firmy do korzystania z szerokiej oferty szkoleń psychologicznych (tzw. „miękkich”). Przygotowuję programy szkoleń dla specyficznych potrzeb firm. Posiadam certyfikat trenera biznesu Kontrakt OSH.

Dziedziny prowadzonych zajęć:

- komunikacja w zespole menedżerskim i w relacji przełożony – podwładny, usprawnianie komunikacji wewnątrzfirmowej i z klientem, zapobieganie konfliktom.
- perswazja i manipulacje w sprzedaży,
- psychologiczne metody zwiększania efektywności sprzedaży,
- autoprezentacja i sztuki prowadzenia wystąpień publicznych oraz prezentacji,
- pozafinansowe motywowanie i dyscyplinowanie pracowników, zasady skutecznej motywacji,
- automotywacja, sztuka radzenia sobie z porażkami i sukcesami,
- obsługa klienta, także w serwisach call center,
- trening umiejętności kierowniczych,
- trening asertywności,
- zarządzanie sobą w czasie,
- budowanie zespołu: relacje z grupą i metody aktywizowania, mediacje podczas konfliktów w grupie,
- radzenie sobie ze stresem,
- szkolenia z umiejętności trenerskich,
- coaching.