Zakres badan

1.BADANIA DLA KIEROWCÓW I OPERATORÓW ORAZ BADANIA WYSOKOŚCIOWE

Wykonujemy kompleksowe badania psychologiczne dla określonych grup zawodowych: operatorów wózków widłowych, koparek, suwnic (badania wysokościowe), a także dla egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy, kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii. Ośrodek posiada wymagane zezwolenia do przeprowadzania badań psychotechnicznych i wystawiania orzeczeń oraz opinii.

Nasza pracownia jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający prowadzenie badań według najbardziej aktualnych standardów.

Nasz zespół profesjonalnie i bezstresowo przeprowadzi Państwa przez wymagane ustawą badania. W zależności od potrzeb proponujemy wykonanie psychotestów w godzinach porannych, południowych lub popołudniowych. Przed zgłoszeniem się na badania prosimy o telefoniczną rezerwację terminu. Numer telefonu podany jest w zakładce KONTAKT.

2. KIEROWCY, INSTRUKTORZY, EGZAMINATORZY

Badania psychotechniczne mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w charakterze kierowcy.

Badania te są przeznaczone dla:

 • kierowców wszystkich kategorii
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kierowców zawodowych
 • intruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • osób skierowanych przez starostwo
 • osób skierowanych przez policję (po uzyskaniu 24 punktów karnych, prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, spowodowaniu wypadku)

Badania sprawdzają przede wszystkim:

 • zdolności intelektualne (umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i przewidywania)
 • osobowość (dojrzałość emocjonalną itp.)
 • koncentrację (umiejętność skupiania uwagi na danej czynności i utrzymania jej przez dłuższy czas)
 • podzielność uwagi (umiejętność dzielenia zasobów uwagi na różne czynności wykonywane w tym samym czasie)
 • czas reakcji (szybkość reakcji na różnego rodzaju bodĽce)
 • widzenie głębi (zdolność oceny odległości obiektów oraz widzenia dwuocznego)
 • koordynację wzrokowo-ruchową (umiejętność skoordynowania reakcji manualnych z bodĽcami wzrokowymi)
 • widzenie nocne i zmierzchowe (jakość widzenia w warunkach słabej widoczności)
 • wrażliwość na olśnienie (odporność wzroku na działanie silnego światła)


3. OPERATORZY SPRZĘTU CIĘŻKIEGO I WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Badania psychotechniczne operatorów mają na celu sprawdzenie czy istnieją psychologiczne przeciwwskazania do kierowania pojazdami mechanicznymi oraz do wykonywania pracy w danym zawodzie.

Badania te są przeznaczone dla operatorów:

 • dźwigów
 • wózków widłowych
 • suwnic
 • zwyżek nożycowych
 • podestów ruchomych
 • koparek
 • ładowarek

 

Badania sprawdzają przede wszystkim:

 • zdolności intelektualne (umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i przewidywania)
 • podzielność uwagi (umiejętność dzielania zasobów uwagi na różne czynności wykonywane w tym samym czasie)
 • koncentrację (umiejętność skupienia uwagi na danej czynności i utrzymania jej przez dłuższy czas)
 • czas reakcji (szybkość reakcji na różnego rodzaju bodźce)
 • widzenie głębi (zdolność oceny odległości obiektów oraz widzenia dwuocznego)
 • koordynację wzrokowo-ruchową (umiejętność skoordynowania reakcji manualnych z bodźcami wzrokowymi)

 

Zalety korzystania z oferty naszej Pracowni Badań Psychologicznych:

 • dysponujemy krótkim czasem oczekiwania na termin badania
 • zapraszamy Badanych w godzinach porannych i popołudniowych
 • pracujemy w małych grupach w celu skrócenia łącznego czasu badania
 • oferujemy atmosferę badania adekwatną do warunków prowadzenia procesu diagnostycznego
 • w przypadku stałej współpracy lub grup zorganizowanych ceny badań podlegają negocjacji
 • istnieje możliwość wykonania badań lekarskich w tym samym budynku - przychodnia Prof.-Med.


Zalecenia odnośnie badań psychologicznych

Zgłaszając się na badania psychologiczne należy zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty
 • skierowanie na badania - jeśli się takie otrzymało
 • prawo jazdy - w przypadku kierowców
 • okulary do czytania i do chodzenia - o ile są używane
 • poprawne dane do wystawienia rachunku - jeśli będzie potrzebny

Aby badania były miarodajne, należy przystapić do nich będąc:

 • wypoczętym
 • trzeźwym (min. 24 godz. po spożyciu, najlepiej po 48 godz.)
 • po umiarkowanym posiłku
 • w stanie ogólnego dobrego samopoczucia

 

Prosimy o przybycie kilka minut wcześniej przed umówioną godziną badania!