Porady, konsultacje, terapia

PORADA PSYCHOLOGICZNA to rozmowa z psychologiem nastawiona na rozwiązanie zgłaszanego przez osobę problemu.

Porada najczęściej ogranicza się do jednego lub kilku spotkań. Czasem wystarczy jedno spotkanie, w czasie którego osoba zgłaszająca się uzyska szersze zrozumienie swojego problemu i wybierze optymalną dla niej strategię rozwiązania.

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA to spotkanie z psychologiem, które polega na postawieniu diagnozy stanu psychicznego osoby zgłaszającej się oraz sformułowaniu wskazań dotyczących postępowania terapeutycznego wobec osoby.

POMOC / TERAPIA PSYCHOLOGICZNA/ TERAPIA PAR, MAŁŻEŃSTW, RODZIN  to forma pomocy psychologicznej obejmująca różnorodne oddziaływania psychologiczne nastawione na pomoc osobie zgłaszającej się w:

zrozumieniu problemu,

wytworzeniu właściwej motywacji do jego rozwiązania,

dokonywaniu niezbędnych zmian w funkcjonowaniu społecznym.

Celem pomocy psychologicznej jest osiągnięcie przez osobę zgłaszająca się optymalnego poziomu funkcjonowania.

Pomoc psychologiczna obejmuje zwykle od kilku do kilkunastu spotkań.