Interwencja kryzysowa

Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu stresu. Jeśli stres jest szczególnie silny, stajemy w obliczu sytuacji kryzysowej.

Kryzys psychologiczny to wyjątkowo trudna sytuacja, która w danym czasie wydaje się nam niemożliwa do pokonania.

Interwencja kryzysowa to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobie znajdującej się w kryzysie i mające na celu ukazanie możliwych sposobów rozwiązania trudnej sytuacji.

Zapewniamy Państwu pomoc psychologiczną w ramach pracy w zakresie interwencji kryzysowej w następujących rodzajach kryzysów psychologicznych:

kryzysy zagrożenia zdrowia i życia (choroba, samobójstwo),

kryzysy związane z osobistymi stratami: śmierć dziecka (poronienie), rodzica, małżonka, utrata pracy,

przemoc w rodzinie,

przemoc na terenie instytucji – mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu zarówno indywidualnej interwencji kryzysowej jak i jej form grupowych. W ofercie naszej znajdą więc Państwo DEBRIEFING będący techniką grupowego odreagowania psychologicznego stosowaną wówczas, gdy kryzys psychologiczny dotyka większą grupę osób, jak np. w sytuacjach klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych.