Debriefing

DEBRIEFING jest techniką odreagowania psychologicznego polegającą na spotkaniu psychologa z uczestnikami zdarzenia traumatycznego w celu omówienia wrażeń i reakcji, jakich doświadczały te osoby w czasie i po tym zdarzeniu.

Koncepcja debriefingu opiera się na przekonaniu, iż grupowa rekonstrukcja traumatycznego (wyjątkowo stresującego) zdarzenia może pomóc uczestniczącym w nim osobom  w poradzeniu sobie z jego skutkami.

Zakładane cele (efekty) debriefingu to:

 • złagodzenia fizycznych, poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych reakcji, które pojawiają się w następstwie zdarzeń traumatycznych,
 • zapobieganie rozwojowi i objawom stresu pourazowego,
 • odreagowanie emocji połączone ze wsparciem społecznym,
 • normalizacja reakcji na zdarzenie traumatyczne,
 • mobilizacja indywidualnych zasobów do walki ze skutkami tragicznego zdarzenia,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 • Do kogo skierowana jest pomoc w formie debriefingu?
 • osób, które wykonując swoje obowiązki zawodowe są szczególnie narażone na stres związany z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia innych i własnego: strażacy, policjanci, żołnierze,
 • lekarzy, ratowników medycznych,
 • uczestników klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków komunikacyjnych,
 • ratowników biorących udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków komunikacyjnych,
 • komentatorów trudnych zdarzeń losowych i katastrof (pracownicy mediów, dziennikarze),
 • osób, na których zdarzenie traumatyczne wywarło silny wpływ, mimo że w nim bezpośrednio nie uczestniczyły.

 

Osoby i instytucje zainteresowane opisaną formą pomocy psychologicznej prosimy o kontakt z Pracownią.

Sesje debriefingowe mogą być prowadzone na naszym terenie  lub na terenie instytucji zamawiającej.