Doradztwo karier (zawodowe)

Poradnictwo zawodowe jest to proces, w którym  pomagamy  klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić mu realistyczny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego dostosowania zawodowego.

Ponadto istnieje możliwość zorganizowania psychologicznych badań preferencji i predyspozycji zawodowych, potencjału zawodowego dla osób stojących przed koniecznością dokonania wyboru (zmiany)  zawodu lub dalszej drogi kształcenia.

Proponujemy badanie baterią testów psychologicznych sprawdzających preferencje i predyspozycje zawodowe, badających inteligencję, osobowość, kompetencje społeczne.

Oferujemy także pomoc w budowaniu i odnajdywaniu własnego potencjału, poprzez wspieranie i rozwijanie kompetencji oraz dzielenie się informacją zwrotną (coaching kariery). Jeżeli nie lubisz gdy ktoś udziela ci tzw. „dobrych rad”, natomiast preferujesz samodzielne znajdowanie rozwiązań przy odpowiedniej, dyskretnej stymulacji, ta forma wsparcia jest dla ciebie.